KARRIERE AGDER

Har du behov for karriereveiledning? Med utgangspunkt i dine ønsker og behov, din kompetanse og mulighetene på arbeidsmarkedet, kan vi være din støttespiller og veileder.

Vårt telefonnummer er: 38 17 00 51

Telefontid mandag, tirsdag og torsdag kl. 12:00-14:30

 

Åpent for drop-in onsdag kl. 12:00-14:30

 

Veiledningen er gratis og tilbys voksne over 19 år i kommunene Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen.

Benytt gjerne kontaktskjema på vår hjemmeside https://karrierekristiansand.no, for bestilling av avtale.

Sammen kan vi finne fram til gode yrkes – og utdanningsvalg for deg.

Karriere Kristiansand, Tordenskjoldsgate 65, 4605 Kristiansand.