KARRIERE AGDER

Har du behov for karriereveiledning? Med utgangspunkt i dine ønsker og behov, din kompetanse og mulighetene på arbeidsmarkedet, kan vi være din støttespiller og veileder.

Veiledningen er gratis og tilbys voksne over 19 år i kommunene Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen.

Sammen kan vi finne fram til gode yrkes – og utdanningsvalg for deg.

Karriere Kristiansand, Tordenskjoldsgate 65, 4605 Kristiansand. 

Kontakt Karriere Agder