Om oss

Vennesla Voksenopplæringssenter

er et kommunalt voksenopplæringssenter med ca. 200 studenter. Vi tilbyr grunnskoleopplæring for voksne, realkompetansevurdering på grunnskolenivå og opplæring i norsk og samfunnsfag for innvandrere. VVO er godkjent testsenter for Norskprøven, Samfunnsfagprøven og Statsborgerskapsprøven. Prøvene arrangeres 4 ganger per år. 

Vi samarbeider også med Karriere Kristiansand om videregående opplæring på yrkesfag og studiekompetanse. Inntak av elever til videregående skjer via Karrieresenteret. I tillegg tilbyr vi undervisning for  privatister på studiekompetanse dersom vi har ledige plasser.

VÅR VISJON: "ET STED HVOR MENNESKER KAN UTVIKLE SEG"

KJERNEVERDIER:

TRYGGHET- MEDBESTEMMELSE - KOMPETANSE - INKLUDERING Kontakt oss gjerne på telefon: 38 13 73 33

Besøksadresse: Venneslamoen 21

Postadresse: Postboks 25, 4701 Vennesla