Introduksjonsordning

Introduksjonsordning

Introduksjonsordningen skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne flyktninger til det norske samfunnet. Alle kommuner som bosetter flyktinger har plikt til å tilby introduksjonsprogrammet.

Kommunens introduksjonsprogram skal kvalifisere nyankomne innvandrere for aktiv deltakelse i det norske samfunnet.

En målsetting for introduksjonsprogrammet er at deltakerne følger arbeidslivets regler for ferie og fridager. Dette betyr at 2 års program skal være det normale.

Fra januar 2021 kom det en ny integreringslov:

Les mer om introduksjonsprogrammet her