Yrkesfaglige studier

Vennesla voksenopplæringssenter samarbeider med Karriere Kristiansand om ulike tilbud på yrkesfag. Alle henvendelser om yrkesfag skal gå dit. 

Søknad VIGO