Her er ordfører Larsen og ordfører Skisland på arabisk

De oppfordrer alle til å feire hjemme med de man bor sammen med og droppe besøk og store fester.
Husk at det i begge kommunene kun er lov å ha fem gjester hjemme, men at du helst skal færre enn to. Eid Mubarak og god 17. mai!